Voorwaarden

Prijzen

De overeengekomen huurprijs dient, mits anders is overeengekomen, bij vooruitbetaling te worden voldaan middels betaling, binnen 14 dagen, op het door Autostalling Limburg b.v. aangegeven bankrekeningnummer in de huurovereenkomst. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Algemeen

De algemene voorwaarden van Autostalling Limburg b.v.zijn van toepassing op de overeengekomen huurcontracten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer:………De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het huurcontract door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

De voertuigen, worden aanvaard voor opslag, wanneer Autostalling Limburg b.v.van alle mankementen (zoals schade etc.) op de hoogte is gebracht.

Verzekeringen

De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of van zaken welke daaraan zijn aangebracht. De huurder dient het gestalde en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies, beschadiging, brand en andere zaken.

Wij adviseren u om de verzekeringsmaatschappij te informeren dat uw voertuig, is gestald bij Autostalling Limburg b.v.

Autostalling Limburg b.v. heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Op grond van deze verzekering is schade aan gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar handelen van Autostalling Limburg b.v. Dit wil het volgende zeggen. Wanneer er niet aangetoond kan worden dat Autostalling Limburg b.v. aansprakelijk is voor een schade dan zal er op grond van de verzekering geen schadevergoeding plaats vinden. Dit kan onder andere voorkomen bij overmachtsituaties zoals brand- en stormschade. Schade is gedekt wanneer aantoonbaar gemaakt kan worden dat:                                                                                           

 a) de schade is ontstaan door een verwijtbaar handelen of                                                           

 b) op andere wijze kan worden aangetoond dat voor de schade Autostalling Limburg b.v. aansprakelijk is.

Bovenstaand risico is door de eigenaar van het gestalde object te ondervangen door een casco-verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan het voertuig ongeacht een eventueel aantoonbare aansprakelijkheid van Autostalling Limburg b.v.

Regels van het huis

Wij zijn zeer flexibel, maar natuurlijk wel tot een bepaalde hoogte.

Huurperiode is minimaal 2 maanden.

Het plaatsen en verplaatsen van de voertuigen binnen het bedrijfspand, wordt alleen door eigen personeel uitgevoerd.

De opslagruimte is rookvrij ook in het meeting-point.

© 2018 Autostalling Limburg BV